TRĂIASCĂ LUPTA PENTRU PACE!

Un slogan sovietic care astăzi este mai actual decât atunci. În cadru este o instituţie europeană care ar trebui să vegheze la încălcările libertăţilor cetăţenilor celor 47 de ţări membre ale Consiliului Europei. De unde a fost coborât steagul Rusiei. Belarus oricum nu e ţară membră.